Objectes perduts

Tots els objectes perduts en els nostres vehicles, trobats o bé lliurats als nostres conductors, quedaran dipositats a les nostres instal·lacions. Posau-vos en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 971154390 o a través de la nostra adreça electrònica autosfornells@autosfornells.com.

Recordau que per facilitar la recuperació de l'objecte extraviat és important saber:

  • Data de la pèrdua
  • Trajecte i número de l'autobús
  • Hora aproximada
  • Zona aproximada de la pèrdua dins l'autobús

Si l'objecte perdut ha estat trobat es lliurarà directament a les nostres instal·lacions.