Qüestionari de satisfacció.

La seva opinió és molt important per a Autos Fornells.

Ajudeu-nos a millorar el nostre servei emplenant el formulari de satisfacció de clients. Gràcies.

* camps obligatoris
1.- Ús
¿Utilitza vostè els nostres serveis de manera habitual?: No
2.- Trajecte
*¿Ens pot indicar quin és el trajecte més habitual que realitza?:
3.- Data
*Data:
4.- ¿On consulta la informació dels nostres serveis?
Consulta d'informació: Internet Telèfon En l'aturada Altres
5.- Fiabilitat del servei
Considera que el nostre servei és fiable (puntualitat, regularitat, duració del trajecte...)?: 1 2 3 4 5
6.- Servei ofert
¿Considera que el servei ofertat s'ajusta a les seves necessitats (itinerari, horaris...)?: 1 2 3 4 5
7.- Accessibilitat
L'accés als vehicles de les persones que tenen unes especials necessitats (ex: persones amb mobilitat reduïda, cotxets de nadó, etc) no suposa cap problema: 1 2 3 4 5
8.- Informació als vehicles
¿Resulta fàcil identificar els nostres vehicles i la línia (destí)?: 1 2 3 4 5
9.- Informació en les aturades
¿Considera que la informació disponible en les aturades és adequada (ex: comprensible, bon estat de conservació, suficient, actualitzada, vigent, etc)?: 1 2 3 4 5
10. Atenció al client per part del conductor
¿Considera que el conductor l'ha informat correctament sobre l'itinerari i sobre possibles alteracions previstes (ex: variació de l'itinerari degut a obres, etc? Valori també el tracte rebut per part del conductor als usuaris del servei.: 1 2 3 4 5
11.- Atenció al client per part de l'empresa.
¿Considera que el departament d'atenció al client de l'empresa l'ha informat correctament?: 1 2 3 4 5
12.- Estat de conservació i neteja dels autobusos.
¿Com qualificaria l'estat de conservació i neteja dels autobusos?: 1 2 3 4 5
13.- Estat de conservació i neteja de les aturades.
¿Com qualificaria l'estat de conservació i neteja de les aturades?: 1 2 3 4 5
14.- Conducció.
La conducció del vehicle és suau i segura (sense arrencades i canvis de direcció bruscos, frenades, l'autobús arranca una vegada tancades les portes, etc?: 1 2 3 4 5
15.- ¿Finalment, en què podem millorar?
Breu explicació:
16.- Email de contacte.
¿Ens pot indicar un email de contacte?:
Enviar